#78 – אנטנות – סימולציות ומדידות בסיסיות

#78 – אנטנות – סימולציות ומדידות בסיסיות

#78 – אנטנות – סימולציות ומדידות בסיסיות

Comments Off

מטרת הניסוי:

 • לימוד והכרת עקומי קרינה של אנטנות דיפול ו- Patch, הכרת המושגים: קיטוב השדה החשמלי, E-plane ,H-plane.
 • מימוש בחומרה של אנטנות דיפול ו-Patch.
 • ביצוע מדידות של עקומי קרינה של אנטנות.

סביבת עבודה:

 • תוכנת “CST-3D microwave” לסימולציה של אנטנות.
 • מעבדת מדידות אנטנות- מדידת עקומי קרינה באמצעות “נתח וקטורי” של חברת HP.
 • פסי נחושת ומשטח דיאלקטרי לשם מימוש בחומרה של האנטנות בניסוי.

תאור הניסוי:

הניסוי נערך במשך שתי פגישות של כארבע שעות של אחת:

 • סקירת התוכנה ” CST”.
 • בניית אנטנות מסוג דיפול ו- Patch בתוכנה וסימולציה שלהן.
 • בנייה ידנית של האנטנות שעברו סימולציה ומדידה ידנית של עקומי הקרינה.
 • השוואה בין סוגי דיפול שונים. ההבדל בין תיאוריה למעשה בתכנון אנטנות.

בפגישה הראשונה:

הכרת התוכנה “CST”,תכן וסימולציה של: 

 1. אנטנת דיפול תיאורטית.
 2. אנטנת דיפול מודפסת על מצע בהזנת קואקס.
 3. השוואת תוצאות על סמך הסימולציה.

מימוש בחומרה של אנטנת דיפול מודפסת לפי הסימולציה (סעיף 2):

 1. לימוד עקרונות שימוש בנתח וקטורי ונתח ספקטרלי למדידת אנטנות .
 2. מדידת עקומי הקרינה של הדיפול והשפעת ההזנה על פרמטרי האנטנה.

בפגישה השניה:

 • סימולציה באמצעות “CST” של אנטנת דיפול בשילוב “Balun”. חשיבות הזנה מתואמת של דיפול באמצעות “Balun” . מדידה של אנטנה מסוג דיפול משולב “Balun” .
 • תכנון וסימולציה באמצעות “CST” של אנטנת Patch. תיאום אימפדנסים באמצעות שנאי Your browser may not support display of this image. לאנטנה והבנת חשיבות התיאום. מדידת עקום הקרינה של האנטנה.

הערות:

כמובן שיש לקיים גם את הנחיות בטיחות לסטודנטים המבצעים פרויקטים במעבדה לתקשורת המתפרסמות באתר המעבדה, לרבות הוראות בטיחות חשמל שתקפות בכל מעבדה, ונלמדות בקורס החובה 044102.

חומר לניסוי:

חוברת הניסוי

מדריך: אלכס הודיסן, מאייר 556, 04-8294762 hodisan@technion.ac.il

Back to Top