#71 – ניסוי בתקשורת ספרתית

#71 – ניסוי בתקשורת ספרתית

#71 – ניסוי בתקשורת ספרתית

Comments Off

תקציר הנושאים הנלמדים
הקטנת היקף הניסוי ראה נספח

סביבת עבודה: תכנת סימולציה MATLAB Toolboxes לתקשורת.

תאור הניסוי:

הניסוי עוסק בלמידת טכניקות אפנון סיפרתיות בסיסיות FSK, QPSK, BPSK תוך הפעלת פונקציות ב- MATLAB.
במהלך הניסוי יש לבנות באופן מודולרי יחידות שדור וקליטה לאפנון הנ”ל תוך הפעלת פונקציות – MATLAB מוכנות וכן כתיבת קוד עצמי.
הניסוי נערך ב- 2 פגישות חלק (א) יטפל בשיטות אפנון פאזה מסוג QPSK, BPSK וחלק (ב) בשיטת אפנון תדר מסוג FSK.

מטרת הניסוי:

1. העמקת ההבנה של נושאי הלימוד בקורס מבוא לתקשורת ספרתית.
2. הדגמה והמחשה של הנושאים הנ”ל בעזרת הדמיה במחשב.
3. לימוד והכרה של כלי הסימולציה והשיטות המשמשים לפיתוח וניתוח ביצועים בתחום.

דרישות קדם:

הניסוי דורש ידע בסיסי בתכנת- .MATLAB
הניסוי ילקח לאחר או במקביל ללמוד המקצועות מבוא לתקשורת סיפרתית ומבל”ס.

חומר רקע לניסוי:

חוברת הניסוי
בסעיף “מקורות” בחוברת פרק מבוא קיימת הפנייה לפרקים ספציפיים בספרות והם הבסיס לשאלות ההכנה.

קבצים נוספים

מדריך אחראי: אלכס הודיסן – 04-829-4762, hodisan@technion.ac.il

Back to Top